top of page

Projecten

Lopende projecten

Lopende projecten

Auditing Grootverbruik Elektra
Knarrenhof
Ontwerp van duurzame energievoorziening.

De Vereniging Meetbedrijven Nederland (VMNed) controleert de kwaliteit van de meetinrichtingen van haar leden - de meetbedrijven in Nederland - via onafhankelijke audits. Voor Grootverbruik Elektriciteit isTurquoise Energy Management sinds 2016 de auditor. Zij heeft dit toen - na een aanbesteding - overgenomen van DNV-GL.

Wij auditen zowel de administratieve processes van de deelnemers als de technische werkzaamheden van de meetspecialisten. Die controleren elke grootverbruik Elektra aansluiting zowel na installatie als elke zesde kalenderjaar. 

Wij bieden toegevoegde waarde door te komen met verbetermogelijkheden die volgen uit onze positief kritische analyse. Voor meer informatie: www.vmned.nl/wgelektriciteit of neem contact op met Jeike Wallinga bij Turquoise Energy Management.

De Knarrenhof is een woonvorm voor actieve senioren, die met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) woningen ontwikkelen. Daarbij is het doel om lang zelfstandig te kunnen blijven wonen met hulp van de buren. Een onderdeel van dit concept is een duurzame en betaalbare energievoorziening, zowel voor huizen in de sociale huursector als voor particuliere woningen in deze projecten. Gezamenlijke energiesystemen voor meerdere woningen zijn een goede ingang voor een kosteneffectieve duurzame energievoorziening. Door middel van een ESCo (Energy Service Company) kan de investering vooraf beperkt worden. Bij het ontwerpen van het energiesysteem wordt rekening gehouden met de afbouw van subsidiemogelijkheden voor het terugleveren van zonne-energie. Turquoise Energy Management ondersteunt de Knarrenhof hierbij.

Afgeronde projecten

Gemeente Amsterdam
Duurzaam Zuidoost

De energietransitie vraagt veel van gemeenten: de rollen die zijn kunnen en moeten spelen veranderen snel. Turquoise Energy Management heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam in kaart gebracht welke duurzame ontwikkelingen een rol kunnen spelen bij de herinrichting van Zuidoost. Er ligt nu een energie ambitie en een tactisch plan om deze te realiseren. Tanju Ozel en Jeike Wallinga.

Gemeente Zwolle
Duurzame Spoorzone en Hanzeland

Namens Turquoise Energy Management hebben Otto Hettinga en Jeike Wallinga met Robert Colijn en Annemarie Beumers, een concreet plan ontwikkelt voor duurzame energie in Spoorzone Zwolle en Hanzeland, een aantrekkelijk gelegen wijk aan de zuidzijde van het treinstation. Klimaatadaptatie, voorkomen van hittestress en het tegengaan van wateroverlast, waren naast de energietransitie onderdelen van dit plan.

Turquoise Energy Management heeft project management, technische kennis van duurzame energie en watermanagement ingebracht en een belangrijke rol gespeeld om dit plan te presenteren aan het bestuur.

Gemeente Amsterdam
Asset Management

De Gemeente Amsterdam werkt aan een programma om het Asset Management in de publieke ruimte te verbeteren. Daarbij wordt onder andere de kennis op het presteren van de assets, de kosten en de risico's vergroot. Voor de Assets Licht (verkeerslichten, openbare verlichting en verkeersinformatiesystemen) heeft Turquoise Energy Management stafleden ondersteunt om het benodigde inzicht te verwerven. Daarbij zijn ook Asset Management Plannen ontwikkeld. Jeike Wallinga, Tanju Ozel, William Hartman

Ecodorp Boekel
Ontwerp

Ecodorp Boekel heeft de ambitie autonoom te voorzien in energie, water en voedsel. Turquoise ondersteunt Ecodorp Boekel met het ontwerpen van een geschikt energiesysteem hiervoor.

Meer informatie? Neem contact op.

Wij helpen u graag. 

bottom of page