top of page

Partners

Kasumaye Light - Senegal

Otto heeft een passie voor duurzame energie en de kwaliteit van de leefomgeving. Hij verbindt mensen en partijen om oplossingen te realiseren. Otto heeft veel ervaring als project en proces manager en het ontwikkelen van strategische visies.

Uit een samenwerking met Allinader is een project voortgekomen waarin duurzame energievoorziening voor huizen in het dorp Abene worden gerealiseerd in samenwerking met bewoners en de lokale gemeenschap. Turquoise Energy Management is asset manager en technische geweten van dit project.

FluentBlue zoekt naar onbenutte bronnen en haalt hier waarde uit door projecten. Bijvoorbeeld door het hernieuwd inzetten van assets die hun waarde verloren hebben (stranded assets), slimme oplossingen voor 'onmogelijke' business cases. 

Creatief combineren van bestaande oplossingen is één van ion sterktes. Tanju gelooft in overvloedige beschikbaarheid van onder meer energie. Hij heeft een achtergrond in de Informatie Technologie. Als project- of programmamanager, kan hij problemen benaderen rekening houdend met de belangen van alle betrokkenen (stakeholders).

William Hartman

De infrastructuur uitdagingen en kansen van vandaag vragen om multi-disciplinaire en cross-sectorale perspectieven. Warnsdag levertmanagement consulting services. Ervaring bestrijkt de hele levenscyclus van projecten: van planning, ontwerp en realisatie, tot uitvoering met de nadruk op overkoepelend project management voor infrastructuur ontwikkeling en energie distributie.

William Hartman is senior manager en consultant met meer dan 25 jaar ervaring in stedelijke ontwikkeling en infrastructuur ontwikkeling.Hij vertaalt lange termijn visies in functionele, duurzame en esthetische waardes voor de maatschappij. Hierbij ligt de nadruk op complexe ontwerp uitdagingen zoals slimme energiedistributie netwerken, gekoppeld openbaar vervoer en treinstations.

Meer informatie? Neem contact op.
bottom of page