top of page

Opleiding Energie audits EED


Certificaat Opleiding Energie audits EED

Jeike Wallinga heeft in april 2018 bij F&B een opleiding Energie audits EED gevolgd. Dit maakt - als aanvulling op de ervaring die zij heeft met het uitvoeren en rapporteren van deze audits - dat Turquoise Energy Management deze audits hoogwaardig kan uitvoeren. Daarbij voldoet het rapport aan de eisen die het bevoegd gezag hieraan stelt en zorgen we vanuit Turquoise er vanzelfsprekend voor dat het onderzoek ook toegevoegde waarde heeft voor de onderneming die het betreft.

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Social Icon
bottom of page